Kwaliteit

Kwaliteitsniveau Karowiec

Tandartspraktijk Karowiec is aangesloten bij het KRT (Kwaliteitsregister Tandartsen). Het KRT is een hulpmiddel om aantoonbaar te maken dat de tandarts bekwaam is. Dat wordt gedaan door te registreren op welke manieren de tandarts de deskundigheid bevordert, zoals de tandarts dat bij het afleggen van de artseneed heeft verklaard.

Wij besteden veel aandacht aan goede informatie en een goede service. Onze praktijk besteedt aandacht aan de volgende zaken:

• Lezen vakliteratuur
• Volgen van bij- en nascholing
• Bijwonen studiegroepen
• Interne scholing
• Kennistoetsen
• Implementatie van nieuwe richtlijnen, veldnormen, gedragsregels en praktijkwijzers
• Bezoeken klinische avonden