Goede doelen

World Animal Protection (WSPA)

Wij vinden het belangrijk om als praktijk goede doelen te steunen. Wij steunen het WSPA. WSPA beschermt dieren, wereldwijd. Wilde dieren, dieren in gemeenschappen, dieren in de veehouderij en dieren in rampsituaties.