Klachten

Bent u ontevreden, vertel het ons.
Bent u tevreden, vertel het anderen!

 

Wij horen graag hoe u uw bezoek aan onze praktijk heeft ervaren. Uw reactie is heel waardevol: daarmee kunnen we onze zorg en service verbeteren. Wilt u uw suggesties of complimenten aan ons doorgeven? Alvast bedankt!

Klacht?
Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. U kunt dan een schriftelijke klacht indienen bij de tandarts. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en de tandarts genoeg zijn. Als u behoefte heeft aan een derde, neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de ANT (Associatie van Nederlandse Tandartsen) waar wij zijn aangesloten. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en uw tandarts bemiddelen, met als doel een oplossing te vinden.

Geschil
Als u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u tegen betaling een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Dan wordt uw klacht door een commissie van deskundigen beoordeeld. De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel of uw klacht gegrond is en mag indien de klacht gegrond is, een schadevergoeding toekennen tot maximaal vijfentwintigduizend euro.

Meer informatie?
Zoekt u verdere informatie over tandartsbehandelingen, de kosten van een behandeling, gebitsverzorging of andere tandheelkundige onderwerpen? Kijkt u dan op deze website. Vragen kunt u stellen aan het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) 0900 202 5012. Beide geven onafhankelijke informatie.