Klachten

Bent u ontevreden, vertel het ons.
Bent u tevreden, vertel het anderen!

 

Wij horen graag hoe u uw bezoek aan onze praktijk heeft ervaren. Uw reactie is heel waardevol: daarmee kunnen we onze zorg en service verbeteren. Wilt u uw suggesties of complimenten aan ons doorgeven? Alvast bedankt!

Klacht?
Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. U kunt dan een schriftelijke klacht indienen bij de tandarts. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en de tandarts genoeg zijn. Als u behoefte heeft aan een derde, neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT (Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) waar wij zijn aangesloten. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en de tandarts bemiddelen, met als doel een oplossing te vinden.

Geschil
Als u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u tegen betaling een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Dan wordt uw klacht door een commissie van deskundigen beoordeeld. De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel of uw klacht gegrond is.