Kindertandheelkunde

Kinderen zijn in onze praktijk van harte welkom

De tandarts en het team stellen de kinderen gerust door goed uit te leggen wat er gaat gebeuren. Elk stapje van de behandeling wordt spelenderwijs uitgelegd. De kinderen krijgen de mogelijkheid alle spulletjes even aan te raken en waar mogelijk uit te proberen. Uw kind een positieve tandartservaring geven, dat vinden wij uiterst belangrijk. Uw bijdrage als ouder/verzorger kan ons hierbij veel helpen.

Uw kind al op jonge leeftijd (bij voorkeur vanaf 3 jaar) mee nemen naar de tandarts kan voor u en uw kind alleen maar in het voordeel werken. Uw kind kan alvast wennen aan de tandartsstoel, de ‘witte jassen’ en de tandarts. Hierdoor kan het tandartsgewenning bevorderen. Als ouder krijgt u advies, zodat u het melkgebit van uw kind al vanaf het eerst tandje goed kunt verzorgen. En wat ook belangrijk is: eventuele problemen worden op tijd voorkomen, gesignaleerd of verholpen, zo kunt u uitgebreide behandeling(en) voor zijn.

Waarom is een goede verzorging van het melkgebit zo belangrijk?

Veel mensen denken dat het melkgebit niet goed verzorgd hoeft te worden; het wordt immers toch vervangen door een blijvend, volwassen gebit. Het tegendeel is waar.

Een slecht gebit zorgt voor veel ongemakken. Hoe kan dit voorkomen worden?

U wilt voorkomen dat uw kind pijn heeft aan tanden, kiezen of het tandvlees tijdens het praten, eten of zelfs constant.

Helaas, soms ontstaat er toch een gaatje in de melk tand/kies. Wanneer er door verwaarlozing tanden/kiezen getrokken moeten worden, kan uw kind naast pijn ook problemen krijgen met kauwen. Een slecht gebit zorgt voor veel ongemakken en heeft weldegelijk invloed op het blijvend, volwassen gebit. Namelijk:

• Het vroegtijdig verloren gaan van melktanden/kiezen (doordat deze bijvoorbeeld getrokken moeten worden) kan tot ruimteproblemen of scheefstand van blijvende, volwassen tanden/kiezen leiden en comfort van het leven verminderen;
• Gaatjes in melktanden/kiezen kunnen de al aanwezige blijvende, volwassen tanden/kiezen aantasten.